Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh chuyên ngành

Ngày 13/11/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn tìm kiếm những giải pháp tối ưu nhất cho việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh chuyên ngành trong các trường chuyên nghiệp thành phố”. Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát đã có tham luận tại hội thảo với tư cách là nhà cung cấp các giáo trình và thiết bị mới phục vụ cho việc giảng dạy và học tập này.

Tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày từ việc giao tiếp đến những cơ hội trong học tập, làm việc, mở rộng các mối quan hệ để hợp tác kinh doanh… Việc phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh, sinh viên là việc làm hết sức cần thiết để thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập nhanh chóng với thế giới.

Theo đó, hội thảo được tổ chức với mục đích tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, bất cập được bộc lộ trong quá trình thực hiện và nguyên nhân dẫn đến việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành chưa hiệu quả như hiện nay. Qua đó, tìm kiếm những phương pháp tối ưu nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiếng Anh và chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên. Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên, giảng viên trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan trong việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành tại các trường chuyên nghiệp.

Tham dự hội thảo, khách mời còn có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và chia sẻ các giáo trình, các phương pháp giảng dạy và học tập mới trong tiếng Anh của Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Trường Phát.

No tags available