Bé học i-Learn

Bé học i-Learn

Bên cạnh bài học trên lớp, mỗi em học sinh được cấp một tài
khoản để truy cập vào hệ thống bài tập trực tuyến vui nhộn,
bổ ích để có thể luyện tập và củng cố kiến thức thêm tại nhà
(Home Online Activities – H.O.A.).