i-Learn là gì

Chương trình tiếng Anh i-Learn
  • i-Learn Smart Start là chương trình tiếng Anh tương tác trực tuyến gồm 5 cấp độ được thiết kế dành cho giáo viên và học sinh tiểu học ở Việt Nam do các chuyên gia trong nước và các tác giả quốc tế nổi tiếng biên soạn.
  • i-Learn Smart Start được phát triển trên nền tảng công nghệ thông tin, tích hợp các chức năng bao gồm:
    • Giáo án điện tử tương tác dành cho giáo viên thao tác trên bảng tương tác ở trên lớp.
    • Bài tập và trò chơi tương tác trực tuyến giúp các em củng cố kiến thức ở nhà.
    • Hệ thống quản lý học tập giúp giáo viên, nhà trường và phụ huynh theo dõi tiến trình và kết quả học tập của các em học sinh.  • Bên cạnh các tính năng trên, chương trình còn cung cấp Sách Bài tập (i-Learn Smart Start Workbook) để các em luyện tập kỹ năng, củng cố kiến thức đã học trên lớp và Cẩm nang dành cho phụ huynh để theo dõi và dạy thêm cho các em ở nhà.