Hình thức triển khai

Cơ sở vật chất: Nhà trường được trang bị một bộ thiết bị tương tác miễn phí bao gồm Bảng tương tác, Máy chiếu và Tủ điều khiển giáo viên có máy tính kết nối với hệ thống âm thanh và micro.

 
 

Giáo viên: Công ty Cổ Phần Trực Tuyến DTP cung cấp giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam, đảm bảo yêu cầu pháp lý và trình độ sư phạm. Nếu là giáo viên của Nhà trường sẽ do Công ty tuyển chọn và đào tạo.

 
 

Chương trình: Chương trình i-Learn Smart Start do Công ty cấp bao gồm:

  • Tài khoản dành cho giáo viên
  • Tài khoản dành cho nhà trường quản lý
  • Tài khoản dành cho tất cả các em học sinh
  • Tài khoản dành cho phụ huynh

 

 
 

Thời lượng chương trình: 2 tiết/tuần, mỗi tiết học dài 35 phút.

 
 

Học phí: Tùy theo nhu cầu của Nhà trường, chương trình i-Learn Smart Start cung cấp 3 gói học phí linh hoạt sau:

  • Gói 170,000 đ/tháng/học sinh: 2 tiết/tuần do giáo viên Việt Nam đứng lớp.
  • Gói 250,000 đ/tháng/học sinh: 2 tiết/tuần, 1 tiết giáo viên Việt Nam và 1 tiết giáo viên nước ngoài.
  • Gói 320,000 đ/tháng/học sinh: 2 tiết/tuần do giáo viên nước ngoài đứng lớp.