Ngày hội tiếng Anh tại trường Hồ Văn Cường

Điểm đến lần này của chương trình Ngày hội tiếng Anh do i-Learn Smart Start là trường Hồ Văn Cường. Các hoạt động trò chơi tiếng Anh kết hợp vận động, tư duy cùng sự sáng tạo đã tạo ra một ngày hội đầy hứng thú cho các em học sinh. 
 
Cùng nhìn lại các hình ảnh ngày hội tại trường Hồ Văn Cường