Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng ứng dụng bài tập DHA

Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng ứng dụng bài tập DHA

 
Với mục tiêu đảm bảo chất lượng dạy học mà Nhà trường và Công ty đã cam kết với phụ huynh, Công ty TNHH Trực tuyến DTP đã phát triển các video bài giảng và bài tập làm thêm trên ứng dụng di động để giúp các em học sinh cùng phụ huynh học tập tại nhà:
 

1. Đăng kí tài khoản 

- Lấy link đăng kí tài khoản từ giáo viên
- Nhập thông tin tài khoản
- Nhấn "Sumit" để hoàn thành bước đăng kí
 

2. Sử dụng ứng dụng làm bài tập Digital Homework Activities 

  
- Tải ứng dụng: 
  + Google play: http://dtplnk.com/125
  + Appstore: http://dtplnk.com/126
 
- Phụ huynh đăng nhập bằng tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí