Thử làm giáo viên

Thử làm giáo viên

Chương trình i-Learn Smart Start được thiết kế hỗ trợ tối ưu cho giáo viên trong quá trình giảng dạy:
  • • Bài học được thiết kế với từng bước giảng dạy rõ ràng.
  • • Các kiến thức và kỹ năng được thể hiện dàn trải trong mỗi bài giảng.
  • • Hệ thống quản lý học tập giúp giáo viên kiểm soát giáo án dễ dàng
       và tiết kiệm thời gian.